صنعت و اقتصاد را واقع نگر باشیم

تعالي سازمان با استفاده از متدلوژي شش سيگما
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۴

صنعت و اقتصاد را واقع نگر باشیم

 

 

کشور ایران با تاریخی کهن شاهد فراز و نشیب های بسیار زیادی از منظرهای مختلف بویژه منظرهای اقتصادی اجتماعی بوده است. اقتصاد نفتی تک محصولی یعنی اقتصادی که مبتنی بر این موهبت الهی استوار بوده شرایط ویژه ای را برای تولیدات صنعتی، مدیریت، تخصیص منابع، بهره وری، تفکرات و بطور کلی تصمیم گیریها حاکم نموده است. یقینا اگر در این سرزمین وجود نمی داشت همه چیز از آسمان آبی گرفته تا صنعت و اقتصاد را به شکل دیگری می نگریستم. دیگر گونه فکر می کردیم، به شکل دیگری تصمیم می گرفتیم و در نتیجه عملکرد ما به نحو دیگری بود.

در حال حاضر به جرات می توان گفت که خلقت و حیات نسل کنونی ما در آستانه قرن ۲۱ با شرایطی بسیار خاص مصادف گشته که به تائید تاریخ کمتر دوره ای مشابه با آن می توان یافت.

ناظرین جامعه شناس، حدود ۹۰% از تغییرات و تحولات و پیشرفتهای بشریت را متعلق به قران ۲۰ می داند و به زعم ایشان در ۱۹ قرن قبل از آن فقط ۱۰% از کل تحولات و پیشرفتها حادث شده است. این اعداد و ارقام تکان دهنده بیانگر موقعیت و شرایط بسیار مهم نسل حاضر در طول دوره خلقت بشر است. موقعیتی که درک واقعی و صحیح آن مستلزم تفکر و بررسی دقیق بوده و پیامد آن تفکر عمیق چیزی نیست جز تلاش بی وقفه، تفکر، تعقل و از همه مهمتر واقع بینی.

در چند دهه اخیر موضوع بسیارعجیب، مهم و خیره کننده سرعت پیشرفت و رشد اقتصادی در برخی کشورها بوده و به جرات می توان گفت یکی از مهمترین مطالب قابل تامل و بررسی مقایسه تفاوت سرعت پیشرفت و رشد در کشورهای مختلف می باشد.

یک اصل اساسی و غیر قابل انکار آنست که توسعه های اقتصادی – اجتماعی و رفاه در کشورهای تکامل یافته با کشورهای در حال توسعه در سایه توفیقات صنعتی بوده و تاکنون هیچ استثنائی بر این اصل مشاهده نشده است.

در این کشورها همه تلاشها به نوعی به سمت توسعه اقتصادی معطوف بوده و شدت ارتباط رشد اقتصادی با رشد صنعتی به حدی است که دو واژه «کشورهای توسعه یافته» و «کشورهای صنعتی» در ادبیات اقتصادی بصورت مترادف بکار برده می شوند و نمودهای واقعی این کشورها بر روی کره زمین بسیار موجود است.

مطالعه و بررسی اقتصاد این کشورها حکایت از آن دارد که آنان ضمن ارج نهادن به موقعیت و اهمیت بخش صنعت در اقتصاد، اساسا سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در این کشورها مرتبا رو به افزایش بوده و رشد صنعتی به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی عمل نموده و این بخش همواره بخش رهبر و پیشتاز در اقتصاد بوده است. این کشورها با درک صحیح و واقعی ارتباط بسیار مهم رشد اقتصادی با رشد صنعتی، تمامی قوا و نیروها را در جهت حرکتی هماهنگ و موزون به سمت توسعه صنعتی همسو نموده اند و با صنعتی، تمامی قوا و نیروها را در جهت حرکتی هماهنگ و موزون به سمت توسعه صنعتی همسو نموده اند و با سعی و تلاش بی وقفه و نیز با از میان برداشتن موانع و مشکلات، حذف قوانین متناقض با رشد و توسعه انجام حمایتهای مقطعی و منطقی و در یک کلام ساده ، واقع بینی واقعیت های دنیا، توفیقات بسیار زیادی را در طول زمان کوتاهی کسب نموده اند. از شاخص های کمّی موید این توفیقات در چند دهه اخیر می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

-افزایش چشمگیر سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی

-افزایش سهم شاغلین در بخش صنعت

-افزایش نسبت پس انداز و سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی

در این کشورها که از آنان به عنوان «معجزه شرق آسیا» یاد می شود رشد و توسعه صنعتی درون زا و مستمر بوده و صنعت در این کشورها همواره با جذب ثروتهای جامعه به رشد و شکوفائی دست
می یابد.

یکی از مهمترین عوامل رشد و شکوفائی صنعتی، افزایش سرمایه گذاری در صنعت است که این سرمایه گذاری موجب افزایش ظرفیتهای تولیدی، بهبود ماشین آلات موجود ، ارتقای سطح تکنولوژیکی و کیفیت محصولات می شود. اساسا این سرمایه گذاری بیشتر با پس انداز بیشتر امکان پذیر می شود و البته پس انداز بیشتر نیز در صورت وجود نرخ سود واقعی مثبت حادث می گردد.

نرخ سود واقعی زمانی مثبت ارزیابی می شود که نرخ سود پرداختی به پس انداز پس انداز کنندگان بیش از نرخ تورم باشد و در این صورت بدلیل حفظ ارزش پول با توجه به دریافت سودی افزون بر تورم، تمایل برای پس انداز بیشتر وجود دارد.

در نقطه مقابل چنانچه نرخ سود پرداختی به پس انداز کمتر از نرخ تورم باشد بدلیل عدم توان جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم توسط سود پرداختی، تمایل برای پس انداز کردن کاهش یافته و سطح پس انداز جامعه و متعاقب آن امکانات جهت سرمایه گذاری کاهش می یابد و در اکثر کشورهای مذکور بدلیل سود واقعی مثبت ، تمایل به پس انداز به صورت منطقی و مطلوب وجود داشته و در نتیجه امکان افزایش سرکایه گذاری و ارتقاء انباشت سرمایه وجود دارد.

-و اما کشور عزیزمان ایران. این کشور دوره هائی از تاریخ را با درک نسبی از واقعیت ها و وضعیت و شرائط دنیا طی کرده و نسل ها یکی پس از دیگری با سکون و آرامش زمان و عمر را سپری کرده اند.

دوره هائی که کشورهای دیگر با سبک هائی متفاوت به رشد و توسعه و تحول و تعمق در واقعیات اندیشیده اند. با گذر زمان و رسیدن به عصر حاضر و با زندگی در دهکده جهانی و از همه مهمتر نظاره شهودهای عینی کشورهای موفق با توجه به مسیرهای حرکتی آنها در چارچوب فرمولها و روشهای نوین علمی، مسئولیتها دقیق تر و سنگین تر احساس می گردند. نظاره این شهودهای عینی و بررسی و مقایسه سرعت های پیشرفت به ما هشدار می دهند که فرصت ها را نباید از دست داد.

بایستی بهتر، بیشتر و واقعی و بلند مدت اندیشید، بایستی صحیح و علمی برنامه ریزی کرد و در حقیقت جهانی اندیشید. از اجرای امور به رسم سعی و خطا ضرورتا دوری جست چرا که باعث اتلاف فرصت و عمر و خسران بشریت و منابع می گردد.

صنعت در کشور ما با همه سعی و تلاش های فراوانی که اساسا عاشقانه و داوطلبانه صورت گرفته ولی وجود برخی موانع در سر راه آن، سرعت پیشرفت و موفقیت را کاهش داده است.

براساس آمارهای موجود سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در ایران از رشد مطلوبی برخوردار نبوده و بخش صنعت نقش یک بخش پیشتاز در توسعه اقتصادی کشور را ایفا ننموده است.

برخی شرائط، قوانین، مقررات و یا اصولی که با ایجاد مزاحمت برای رشد و توسعه صنعتی، باعث انزوای اقتصاد از اقتصاد جهانی شده از این نمونه اند که البته این انزوا اثرات بسیار نامطلوبی بر روی رشد و توسعه داشته و می تواند بستری مناسب برای عقب ماندگی در همه ابعاد اقتصادی – اجتماعی را فراهم نماید.

انزوای اقتصادی نقطه مقابل ادغام اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی است که کشورها قویا به آن سو حرکت و تفکر می کنند چرا که این اصل از اصول بنیادی سازمان تجارت جهانی است.

این اصول بنیادی براساس اصل مزیت نسبی استوارند که کشورها را به سوی تولید بیشتر و بهتر، کیفیت برتر، تخصیص منابع موثرتر، خود اتکائی (و نه خودکفائی) رهنمون می سازد.

نتیجه آنکه : بررسی علمی و واقع گرایانه موضوع مبین آنست که صنعت ایران بایستی همچون بخش صنعت کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه پویائی لازم را کسب نموده و بصورت نیروی محرکه رشد اقتصادی کشور در آید. همچنین بدون اتکاء به تزریق درآمدهای نفتی به رشد مستمر و درون زا و بالای خود دست یابد برای رسیدن به این مهم بررسی و بازنگری موارد ذیل به عنوان اهرم های پیشرفت اقتصاد بسیار ضروری، موثر و مثمر خواهد بود.

-تقویت تشکل ها و رشد آنها به سمت تشکل های موثر و اثر گذار

-تدوین استراتژی و برنامه های بلند مدت مطابق با اصول روز دنیا با واقع بینی، ضمن لحاظ نمودن صلاحدید اقتصاد در ابعاد کلان مملکت

-بررسی واقع گرایانه قوانین و مقررات ناسازگار با تولید و صنعت و توسعه با توجه به شرایط روز جهان

-کوچک نمودن منطقی دولت

-کاهش انحصارات در صنعت و تولید

-اجرای مدیریت علمی به جای مدیریت سنتی

-ایجاد فرهنگ تفکر اقتصادی و صنعتی بین المللی

امید آنکه با عزمی ملی و با بینش علمی همراه با واقع بینی همواره در ساختن ایرانی آباد و آزاد بکوشیم.

4 دیدگاه ها

  1. مزایده گفت:

    خیلی خوب بود ممنون

  2. حسین گفت:

    ممنون مطلب خوبی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.